2021/03 - presente: Cynthia de Cassia Santos Barra - Lattes


2021/03 - presente: Marcello Amalfi - Lattes


2021/02 - presente: Marcos Machado Chaves - Lattes


2020/09 - 2021/05: Meritxell Simon-Martin - Lattes


2020/03 - 2021/03: Domingos Sávio Ferreira de Oliveira - Lattes


2019/03 - 2021/05: Lídia Olinto - Lattes


2019/03 - presente: Tiago Elias Mundim - Lattes


2018/12 - 2019/12: Suselaine Serejo Martinelli - Lattes 


2015/03 - 2019/10: Rodrigo Desider Fischer - Lattes


 

NOTÍCIAS & OPORTUNIDADES